“Survival kit 2018”: de goede IT voornemens die uw organisatie zou moeten maken

Franse versie

Grimbergen, 18 januari 2018 – Voor de meesten betekent een nieuw jaar ook een nieuwe start. Van beveiliging over training tot investeringen in de juiste ICT tools en oplossingen om de bedrijfsimpact te optimaliseren – organisaties moeten zich op meerdere bedrijfs- en technologische gebieden concentreren om ook in het nieuwe jaar competitief te blijven.

Een onderzoek van Insight bij bedrijfsleiders, waarvan de resultaten onder de titel The New Rules for a Tech-Empowered Customer Expe rience werden gepubliceerd, toonde aan dat organisaties moeite hebben om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. Bij 9 van de 10 bleek een goede klantenservice zelfs een grote uitdaging. Terwijl 89 % van de ondernemingen gelooft dat ze klaar zijn om aan de eisen van de hedendaagse digitale klant te voldoen, beschrijft slechts 50 % haar bedrijf als een 'digital-first' bedrijf.

Het was wel hoopgevend om vast te stellen dat bedrijfsleiders zich bewust zijn van het belang om zich aan de veranderende behoeften en verwachtingen van de klanten aan te passen. Maar het is ook duidelijk dat bedrijven in 2018 vooral aan de volgende goede voornemens aandacht moeten besteden:

1. Benadering waarin beveiliging prioritair is

We leven in een wereld waar cyberaanvallen voortdurend evolueren en organisaties op elk moment onder vuur liggen. Daar zal in 2018 wellicht geen verandering in komen. Nu cyberaanvallen steeds meer financiële schade aanrichten – en de GDPR-voorschriften binnenkort van kracht worden – kunnen bedrijven het zich gewoonweg niet veroorloven om op dit vlak niet de nodige inspanningen te leveren.

“Dat is de reden waarom een 'security-first'-benadering de topprioriteit moet zijn – voor elke onderneming, ongeacht haar omvang en ongeacht het domein waar ze actief is. De meeste mensen denken dat cyberbeveiliging een bedrijfsaspect is dat losstaat van alle andere aspecten. De waarheid is echter dat cyberbeveiliging moet worden geïntegreerd in alles wat elke afdeling doet – bv. via een hele reeks tools, beleidslijnen en opleidingen” zegt Marie del Marmol, country manager van Insight Belux.

Maar het belangrijkste is dat die aanpak vanaf het hoogste management niveau moet worden ingevoerd. Wanneer bedrijfsleiders hun raad van bestuur ervan kunnen overtuigen dat dit strategisch van heel groot belang is, kunnen ze de toekomst van hun bedrijf vol vertrouwen tegemoetzien. Want ook cybercriminelen maken goede voornemens voor het nieuwe jaar.

2. Beter getrainde medewerkers dankzij technologie

Het menselijke potentieel van een bedrijf kan pas volop worden benut als daarvoor de juiste technologie ter beschikking wordt gesteld. Neem bijvoorbeeld cloud services. Wanneer werknemers de vrijheid krijgen om elke dag vanaf hun favoriete werkplaats met behulp van cloud-based productiviteitstools hun beste beentje voor te zetten, is het belangrijk dat organisaties bekijken op welke manier ze hen kunnen helpen om van op afstand te werken.

Marie del Marmol hierover: “Technologie speelt een heel grote rol in deze disruptieve tijden. In het nieuwe jaar moeten organisaties verder leren om deze oplossingen zo optimaal mogelijk te benutten als ze ook in de toekomst succes willen hebben en beter willen kunnen presteren. Ondernemingen die op het vlak van technologie niet toekomstgericht denken, zullen bijna zeker met productiviteitsuitdagingen blijven kampen.”

3. In de juiste tools en oplossingen investeren

Opkomende technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) worden steeds onmisbaarder in de bedrijfsstrategie van organisaties. Ten slotte is het duidelijk dat in een steeds gedigitaliseerdere wereld ook de klanten mee evolueren met de technologie. Klanten tevreden houden was nooit eerder zo moeilijk en zowel kleine als grote organisaties staan onder steeds grotere druk om unieke en waardevolle ervaringen en een bijbehorende service aan hun klanten te leveren.

Uit het onderzoek van Insigth bleek dat meer dan een derde van de ondervraagden AI naar voren schuift als de nuttigste tool om een betere klantenservice te verlenen. Daarnaast bleek uit de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek dat de aanvaarding van chatbots of andere door AI gestuurde interacties een van de belangrijkste evoluties in de relaties met de klanten wordt.

Ondernemingen die de komende jaren de wensen en de behoeften van hun klanten willen blijven vervullen, houden best rekening met deze 3 punten bij hun volgende investeringen in mensen, beveiliging en technologie.